MARGIN Past Tense, Present, Future, Participle Form - V1 V2 V3 V4 V5

V1 - Base Form margin
V2 - Past Form margined
V3 - Past Praticiple Form margined
V4 - Present Praticiple Form margining
V5 - 3rd Person Singular: s/es Form margins

Present Tense of MARGIN

Present Simple Tense of MARGIN in Sentences

l margin.

You margin.

He / She margins.

We margin.

They margin.

Present Continious Tense of MARGIN in Sentences

I am margining.

You are margining.

He / She is margining.

We are margining.

They are margining.

Present Perfect Tense of MARGIN in Sentences

I have margined.

You have margined.

He has margined.

We have margined.

You have margined.

They have margined.

Present Perfect Continious Tense of MARGIN in Sentences

I have been margining.

You have been margining.

He has been margining.

We have been margining.

You have been margining.

They have been margining.

Past Tense of MARGIN

Past Simple Tense of MARGIN in Sentences

I margined.

You margined.

He / She margined.

We margined.

You margined.

They margined.

Past Continious Tense of MARGIN in Sentences

I was margining.

You were margining.

He was margining.

We were margining.

You were margining.

They were margining.

Past Perfect Tense of MARGIN in Sentences

I had margined.

You had margined.

He / She had margined.

We had margined.

They had margined.

Past Perfect Continious Tense of MARGIN in Sentences

I had been margining.

You had been margining.

He had been margining.

We had been margining.

They had been margining.

Future Tense of MARGIN

Future Simple Tense of MARGIN in Sentences

I will / shall margin.

You will margin.

He will margin.

We will / shall margin.

You will margin.

They will margin.

Future Continious Tense of MARGIN in Sentences

I will / shall be margining.

You will be margining.

He / She will be margining.

We will / shall be margining.

They will be margining.

Future Perfect Tense of MARGIN in Sentences

I will / shall have margined.

You will have margined.

He will have margined.

We will / shall have margined.

They will have margined.

Future Perfect Continious Tense of MARGIN in Sentences

I will / shall have been margining.

You will have been margining.

He / She will have been margining.

We will / shall have been margining.

They will have been margining.

margin-past-tense,margin-present-tense,margin-future-tense,past-tense-of-margin,present-tense-of-margin,past-participle-of-margin,past-tense-of-margin-present-future-participle-form,

FAQ - CONJUGATE VERB MARGIN

What is the V1 V2 V3 V4 V5 of the verb "MARGIN"?

  1. Base Form (V1) - "MARGIN"
  2. Past Form (V2) - "MARGINED"
  3. Past Praticiple (V3) - "MARGINED"
  4. Present Praticiple (V4) - "MARGINING"
  5. 3rd Person Singular: s/es/ed (V5) - "MARGINS"

What is the Past Tense of the verb "MARGIN"?

The past tense of the verb "MARGIN" is "MARGINED".

What is the Past Participle of the verb "MARGIN"?

The Past Participle of the verb "MARGIN" is "MARGINED".

What is the Present Participle of the verb "MARGIN"?

The Present Participle of the verb "MARGIN" is "MARGINING".

What is the 3rd Person Singular s/es/ed of the verb "MARGIN"?

The 3rd Person Singular s/es/ed of the verb "MARGIN" is "MARGINS".

Previous Post Next Post